Maver - Polska - Zawody wędkarskie 

Maver Carp 2018

Listy startowe i wyniki oraz Prowizoryczna lista finalistów: Maver Carp 2018

Regulamin.


1. Wszystkie zawody rozpoczynamy od zbiórki o godzienie 7.00
2. Każdy zawodnik może wziąć udział w dowolnej ilości startów eliminacyjnych.
3. We wszystkich eliminacjach i finale dozwoloną metodą jest tyczka - zestaw skrócony.
4. Dobrowolne wpisowe 150,-pkt.
5. Pula  z wpisowego dzielona będzie w proporcji 1/3 - opłata łowiska i posiłek, 1/3 - na nagrody w eliminacji, 1/3 - przechodzi do finału.
6. Każde zawody eliminacyjne rozgrywane będą w dwóch turach  3 godzinnych. ( zamiana stanowisk w sektorze po pierwszej turze następować bedzie na zasadzie:
zawodnik z najlepszym wynikiem idzie na stanowisko gdzie osiągnięto najsłabszy wynik, czyli ( przy założeniu że sektor składa się z 7 stanowisk)
1 -> 7
2 -> 6
3 -> 5
4 -> pozostanie na tym samym stanowisku.


7. Zawody rozegrane będą w 3 lub 4 sektorach.
8. Wymagane są dwie siatki na ryby.
9. Punktacja zawodów eliminacyjnych 1-mce - 1 pkt, 2-mce -  2 pkt itd...
10. Do finału awansuje 23 najlepszych zawodników wyłonionych z eliminacji ( pięć najlepszych startów - eliminacje. Przy tej samej ilości punktów o miejscu decydować będzie waga złowionych ryb ), oraz zawodnik z największą liczbą startów.
11. W eliminacjach nagradzamy pierwsze miejsca sektorowe. Zwycięzca eliminacji otrzyma nagrodę z puli nagród  w wysokości 40%pkt. sumy przeznaczonej na nagrody, Pozostałe jedynki sektorowe - nagrody rzeczowe firmy Maver. Dodatkowo zwycięzca eliminacji otzymuje puchar.
12. Prosimy o potwierdzenie startu w eliminacjach na 6 dni przed zawodami telefonicznie, . Zawodnik niepotwierdzony na sześć dni przed zawodami zostanie skreślony z listy startowej. Zawodnik potwierdzony a nieobecny zostanie wykreślony automatycznie ze wszystkich eliminacji do ich zakończenia. Wyjątkiem są przypadki losowe.
13. Łowimy wszystkie ryby.

Finał Maver Carp 2018.

Finał zawodów rozegrany będzie w dniach 01-02.09.2018 na łowisku Grodzisko

1. Zawody finałowe rozegrane zostaną w czterech 3 godzinnych turach.
2.Dobrowolna opłata startowa 400, pkt.-
3. Nagrody w finale podzielone zostaną według następującej formuły:
a. I - mce 40% puli (ok. 8500,-pkt. ),
b. II - mce 25% puli (ok. 5300,-pkt. ),
c. III - mce 20% puli (ok. 4200,-pkt. ),
d. IV - mce 10% puli (ok. 2100,-pkt. ),
e. V - mce 5% puli (ok. 1100,-pkt. ),


Dodatkowo zwycięzcy otrzymają okolicznościowe puchary.

Dodatkowo:
Zwycięzca kwalifikacji 5 najlepszych startów otrzymuje nagrodę w wysokości 500 pkt.,- oraz osoba z najleprzym wynikiem wagowym (łączna waga ze wszyskich eliminacji) 500 pkt.,- .

Zapisy na eliminacje przyjmowane będą od 1.02.2017 roku.

Dokonać zgłoszenia można:

telefonicznie: Adam   +48 602 109 085 lub Mariusz +48 501506039

Miejsce Termin Sektory Miejsca Akcja